Tools

About the tools


När vi möter andra människor i olika situationer väljer vi ofta ett agerande på magkänsla. Och det fungerar ofta helt okej. Dock finns det tillfällen då vi hade behövt mer information för att verkligen öppna upp dialogen och förenkla kommunikationen. Ett sätt att öka sin förståelse för våra olikheter är att använda något av våra lättanvända och effektiva analysverktyg.

Flera av dem finns i olika specialversioner med inriktning mot till exempel exempelvis team, ledare, säljare och kundvårdspersonal. Alla analysverktygen bygger på ett mångårigt internationellt utvecklingsarbete, vilket lägger en god grund för ökad förståelse.

DISA-analysen

Systemet som beskrivs i Omgiven av idioter – hur man förstår de som inte går att förstå är DISA-modellen som finns över hela världen. D står för Dominans, I för Inspiration; S står för Stabilitet och för Analys.

DISA-analys

Drivkraftsanalys

Om kommunikationsstilen visar hur en individ agerar, berättar drivkraftsanalysen om varför. Detta verktyg är effektivt eftersom det förklarar av vilken anledning en person kommer till sitt arbete varje morgon, dvs den enskilda individens motivationsfaktorer.

Drivkraftsanalys

Fungerande ledarskap

Låt oss vara ärliga. Utan fungerande chefer och ledare spelar det ingen roll hur vi organiserar oss eller hur mycket vi kompetensutvecklar våra medarbetare. Ledarskap är och förblir en av de viktigaste beståndsdelarna för att få vilken organisation som helst att fungera.

Ledarskap