Jag har ju hela tiden sagt att de gröna är inställda på samarbete redan från start. Det är liksom deras default-läge. Alltså borde det bästa teamet bestå av bara gröna individer, eller hur? De letar ju samarbete och samförstånd; de vill inget hellre än att alla är överens och tycker likadant. Det här är antagligen ditt dream team. Visst låter det logiskt?

Fast tänk igen.

Om alla vill vara överens om allting hela tiden – hur blir det då med dynamiken i gruppen? Och vem ska så att säga kicka igång alltihop? Det enda alla de gröna, mysiga killarna och tjejerna i gruppen kommer att tänka är: vem är jag att tala om för de andra vad de ska göra? Hoppas att någon annan tar befälet så att jag slipper. Om alla tänker likadant … ja, du fattar ju vad som kommer att hända – absolut ingenting.

Risken är att man i ljuset av alla potentiella meningsskiljaktigheter bordlägger uppstarten av det mesta. Och du kommer att undra vad som egentligen pågår. Men visst kommer även de gröna att förstå varandra mycket bra. De kommer att trivas i varandras kravlösa sällskap. Lugnt och fint seglar det här teamet rakt över kanten.

Eller hur tänker du?