Omgiven av narcissister


Så hanterar du självälskare

Hur blir man narcissist? Kan man leva med en narcissist? Är du narcissist?

Hur kan du utifrån din personlighetstyp hantera en narcissist när den dyker upp? Boken visar på narcissistiska beteenden och pekar på dess följder – för var och en av oss och för samhället i stort. Och vardagsnarcissismen tycks breda ut sig. Är det möjligen så att vi nått en gräns för hur mycket självcentrering som är bra för oss? Att den individualistiska normen leder till förödande egoism?

Förlag: Bokförlaget Forum
Utgivningsdatum: augusti 2021

Omgiven av motgångar


Ibland känner man sig omgiven av motgångar. Små som stora. Allt man tar i går åt fanders. Och varje gång uppfylls man av en känsla av hopplöshet. Omgiven av motgångar är en bok med en lätt deprimerande titel. Men boken handlar egentligen inte om motgångar. Istället handlar den om hur du kan vända upplevda motgångar och istället nå verklig framgång.

Så vänder du bakslag till framgång

Syftet med boken är att visa att livet är som det är, och att det är lönlöst att försöka styra allt som sker runt omkring en. Och när bakslagen väl kommer gäller det att veta hur du skulle kunna hantera dem.

Precis som man håller ogräset undan från trädgården för att ge plats och fantastiska blommor, behöver vi alla hitta ett förhållningssätt till våra motgångar. Och ge oss chansen att vända allting till framgångar. Den här boken berättar hur.

Förlag: Bokförlaget Forum
Utgivningsdatum: 27 mars 2020

Omgiven av dåliga chefer


I Omgiven av dåliga chefer får du lära dig att handskas med de mest hopplösa chefer du kan föreställa dig. Thomas Erikson, författare till succéböckerna Omgiven av idioter och Omgiven av psykopater, vet vad han talar om. Själv har han varit både chef och anställd och i sin roll som ledarskapsutvecklare har han mött alla typer av chefer.

Varför bra ledarskap är så sällsynt

Om dina barn inte beter sig som förväntat kan du alltid ändra taktik i din uppfostran. Om du har en bekant som visar sig vara en skitstövel kan du givetvis gå därifrån. Men om däremot din chef uppträder orättvist och ställer orimliga krav är det plötsligt inte lika enkelt att veta vad man ska ta sig till. Vi har alla varit där. Chefen och du tycks inte komma från samma planet. Och även om du inte råkat ut för chefen från helvetet kanske du har fått vissa obehagliga överraskningar i mötet med din chef. Kanske har du tilldelats stort ansvar men inga befogenheter? Kanske har du och din chef olika personlighetsprofiler och fungerar på totalt olika sätt? Och kanske misstänker du ibland att din chef faktiskt är ett hopplöst fall. Lugn. Det finns lösningar.

Boken visar konkret hur människors olika beteenden kan påverkas. Och går också igenom vad som utmärker en exemplarisk ledartyp.

Eftersom ett mynt alltid har två sidor finns som en extra bonus till alla chefer: Omgiven av latmaskar – en manual i hur du hanterar underpresterare. Den här boken utreder såväl varför bra ledarskap är så sällsynt som varför vissa medarbetare har svårt att få jobbet gjort.

Förlag: Forum
Utgivningsdatum: September 2018

Två sidor har tyvärr fallit bort från den första upplagan (sep 2018) av Omgiven av dåliga chefer. Du kan ladda ner dessa här.


Omgiven av psykopater


Du har säkert stött på den här personen: en spännande människa som är otroligt karismatisk, trevlig, charmig och hjälpsam. Som alltid har en komplimang i beredskap. Och som garanterat får dig att må bra. Men det som verkar för bra för att vara sant är troligen det …

Så undviker du att bli utnyttjad av andra

Vi försöker alla påverka varandra i olika utsträckning. Men från påverkan till manipulation är gränsen hårfin. En psykopat använder sig av andras svagheter för att kunna utnyttja dem så mycket det bara går. Genom att bli medveten om hur du själv fungerar kan du se igenom och stå emot psykopatens avancerade manipulation. Vissa människor är exceptionellt manipulativa och de är betydligt fler än vi kanske vill föreställa oss. Och de drar sig inte för att ljuga och förvränga sanningen för att få det de vill.

Alla med psykopatiska drag är dock inte psykopater. Och alla psykopater är inte bindgalna seriemördare. De flesta av dem vandrar faktiskt omkring här mitt ibland oss. Dessvärre är de betydligt fler än vad man tidigare har trott, vilket betyder att du med största sannolikhet redan har träffat på några av dem i grannskapet, på jobbet eller kanske inom din egen släkt. Nu är det dags att ta reda på hur de gör för att utnyttja dig – innan det är för sent.

Förlag: Forum
Utgivningsdatum: Maj 2017


Omgiven av idioter


En del hävdar på fullaste allvar att de är omgivna av idioter. Somliga mer än andra, och visst kan det vara ett problem att komma överens med andra ibland. Har du till exempel någon gång försökt resonera med din partner och ingenting gick som du tänkt dig? Eller i förvirring lämnat ett möte med känslan att du sannerligen inte begrep dig på de övriga i rummet? Och värst av allt: vissa verkar aldrig fatta vad du säger – hur tydlig du än är.

Hur man förstår dem som inte går att förstå

Grunden i att öka sin förståelse för andra är att utveckla sin egen självinsikt. Majoriteten av oss tror nog att vi har en väldigt hög kunskap om oss själva, men studier visar att bara 10-15 procent av alla egentligen har riktigt god självinsikt.

Boken Omgiven av idioter beskriver en av världens mest använda metoder för att sortera olikheterna inom mänsklig kommunikation. Den behandlar DISC-profilen, med färgsystemet rött, gult, grönt och blått. Den är skriven med glimten i ögat, men den är samtidigt mycket konkret. Fokus ligger på användbarhet och metoderna som beskrivs fungerar varje gång du möter en annan person.

Människor är ingen exakt vetenskap, men med hjälp av baskunskap om mänskligt beteende kan många onödiga missförstånd undvikas. Boken håller sig på en populärvetenskaplig nivå, men beskriver konkreta kommunikationsstilar följt av handfasta råd hur du på bästa sätt bemöter var och en av dem.

Förlag: Bonnier
Utgivningsdatum: Juni 2014