Online Academy

Vi behöver förstå att människor kommunicerar på olika sätt. Det är då vi når fram och också själva utvecklas med full potential!

I över tjugo år har jag hjälpt företagsledare kommunicera och inget uppdrag är sig likt ett annat. Här kan du ta del av mina webbkurser som hjälper dig med kommunikation och förståelse för din omgivning i din roll som ledare, medarbetare och medmänniska. Webbkursen som verktyg passar för dig som vill lära dig mer om dig själv och din omgivning genom en balanserad kurs som väver in beskrivande texter, videomaterial med mig som lärare och praktiska övningar med målet att göra dig bättre på att leda, förstå och kommunicera med människor.

Webbkursen Omgiven av idioter finns än så länge i två olika versioner.

Omgiven av idioter – Hur man förstår de som inte går att förstå

Grundkurs

Vill du lära dig hur man kommunicerar med personer som är raka motsatsen till dig själv?

Vill du få ökad självinsikt kring ditt eget agerande och hur andra uppfattar dig?

2014 skrev jag boken Omgiven av idioter, med målsättningen att hjälpa människor att bättre förstå sig själva och sin omgivning. Genom denna webbkurs vill jag nu ge fler möjligheten att lära sig använda dessa verktyg och metoder i vardagen, på ett praktiskt och enkelt sätt.

I webbkursen Omgiven av idioter – hur man förstår de som inte går att förstå kommer jag att gå igenom grunderna för de fyra olika personlighetstyperna enligt DISC-modellen (de fyra färgerna) som hjälper dig att kartlägga personerna i din omgivning, hur de fungerar och hur du bäst kommunicerar för att nå fram till dem.

Kursen passar bäst för dig som vill få en introduktion till kommunikation med människor som inte är som du. Målet är att du, vid kursens slut, enkelt ska kunna hantera de jobbiga personerna, ögonblicken och gruppdynamikerna du stöter på i vardagen. Jag vill samtidigt att du ska lämna kursen med en ökad självinsikt kring vem du är, hur du uppfattas av andra och till sist hur du ska agera för att fungera så bra som möjligt med olika typer av personligheter.

Kurs: Omgiven av idioter Online

Kursen erbjuds för närvarande enbart på engelska.

Omgiven av idioter – bli ännu bättre på att förstå de som inte går att förstå

Fördjupningskurs

Vill du lära dig mer om hur man på bästa sätt kommunicerar som ledare, med medarbetare eller med kunder? Vill du på djupet lära dig mer om ditt eget professionella beteende och hur du uppfattas på jobbet?

Jag har spenderat stora delar av mitt yrkesliv med att utbilda flera tusen chefer i hur de ska göra sitt jobb – att leda. Med denna fördjupningskurs vill jag ge dig möjligheten att ta del av samma metoder och verktyg som hjälpt ledare över hela världen att lyckas, skräddarsydda för en professionell kontext.

I webbkursen Bli ännu bättre på att förstå de som inte går att förstå kommer jag att gå igenom grunderna för de fyra olika personlighetstyperna enligt DISC-modellen (de fyra färgerna) som hjälper dig att kartlägga personerna på din arbetsplats, hur de fungerar och hur du bäst kommunicerar för att du och organisationen som helhet ska nå sina resultat.

Kursen passar bäst för dig som vill utveckla ditt ledarskap och i en förlängning din organisation.

I kursen kommer jag att guida dig genom verklighetsbaserade moment från yrkeslivet där missförstånd och frustration uppstår och följaktligen hur du hanterar dessa. Målet med kursen är att kommunikationen med dina medarbetare ska bli en framgångsfaktor, inte ett hinder i ditt ledarskap.

Kurs: Omgiven av idioter Online plus

Kursen erbjuds för närvarande enbart på engelska.