DISC-analys

Det som inte förklaras av kommunikationsprofilen

Systemet som beskrivs i Omgiven av idioter är DISA-modellen som finns över hela världen. D står för Dominans, I för Inspiration; S står för Stabilitet och för Analys.

Analysverktyget bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och psykologen William Moulton Marstons studier och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.

ADSI

Hur går det till att göra en analys? 

Analysen görs smidigt via en weblänk. Inom endast några ögonblick har du sedan en dokumentation på 25 sidor. Detta blir sedan en utmärkt grund för den personliga återkoppling som alltid rekommenderas.

  • Värde för organisationen
  • Råd för effektiv kommunikation
  • Idealiska arbetsförhållanden
  • Nycklar till motivation
  • Råd till arbetsledningen
  • Områden som kan utvecklas

Vill du veta hur du kan genomföra kommunikationsprofilanalyser inom din organisation?