Drivkraftsanalysen

Det som inte förklaras av kommunikationsprofilen

Om kommunikationsstilen visar hur en individ agerar, berättar drivkraftsanalysen om varför. Den förklarar den enskilda individens motivationsfaktorer. Den går dessutom att redovisa tillsammans med kommunikationsprofilen, vilket gör den ytterst användbar.

Blir dina drivkrafter tillfredsställda så mår du bra och gör ett bra jobb. Är de understimulerade eller rent av ignorerade – blir du mindre motiverad att anstränga dig.

Genom att ta fram, de ofta undermedvetna, drivkrafterna skapas möjligheten att hitta just de motivationsfaktorer som är viktiga för den personens utveckling och arbetsinsats. Den kan också vara värdefullt i teamutveckling och inte minst vid rekrytering.

Vad händer om man kombinerar färgerna med drivkrafterna? 

Det här är Tina. Hon är chef. Tina är blixtsnabb med att ta tag i problem, och hon är mycket lösningsfokuserad. Men hon har trubbel med att nå ut i sitt team. Hon beskrivs som krävande, konfrontativ, taktlös och trubbig. Tina är känd för att få bra resultat och hon är tveklöst respekterad för sin kompetens, men folk inte vill arbeta för Tina.

Om vi hade Tinas drivkraftsanalys skulle vi se att hon har en extremt hög praktisk-ekonomisk drivkraft och väldigt låg social. Detta innebär att hon värderar finansiella resultat mer än att hjälpa andra. Denna kombination driver henne att pressa sitt team för att öka intäkterna, vilket förstärks av hennes röda beteendestil.

Det här är Sara. Hon har samma DISC-profil som Tina, men Sara är älskad av sitt team. Hon är bra på att få saker gjorda och värdesätter också allas input. Hennes höga sociala drivkraft får henne att stödja sitt team för att hjälpa dem att bli bättre, som sedan förstärks av hennes beteende stil. Hennes problem är ett helt annat än Tinas: hon är alldeles för tolerant mot underpresterare.

Tina och Sara behöver helt olika typ av coaching för att komma vidare med sina respektive team.

Vill du veta mer om hur just din organisation skulle ha nytta av den här kunskapen?