Fungerande ledarskap

Utmana dig i ditt ledarskap

Utan fungerande chefer och ledare spelar det ingen roll hur mycket vi kompetensutvecklar medarbetarna. Ledarskapet är den viktigaste beståndsdelen för att få en organisation att fungera. Att sätta sina chefer i ett ledarskapsprogram kostar pengar, men vet du idag hur mycket dina ineffektiva chefer egentligen kostar dig – varje dag?

Vill vi investera för framtiden i en gedigen och långsiktig ledarskapsutveckling – eller behöver vi egentligen bara putsa till vissa kantigheter? Det vi med säkerhet vet är att skickligaste är de som tränar mest. Och som vågar utmana sig själva till att ständigt förbättra sig och lyfta sitt ledarskap.

Ledarskapskultur  

Vatten alltid neråt. Så vi måste börja uppifrån.

Om ledarskapskulturen till exempel är väldigt hierarkisk behöver vi finna ett utvecklingssätt som passar mer traditionella organisationstyper. Om ledarskapskulturen däremot är relativt ung behövs en mer grundläggande plattform. Och finns det ingen ledarskapskultur alls får man helt enkelt börja med att skaffa sig en.

Inom de flesta organisationer vill man ha moderna ledare. Omvärlden förändras och cheferna är tvungna att förändras med den. Helt nödvändigt och egentligen ganska naturligt. Vissa saker förändras dock aldrig.

Så hur håller vi våra chefer och ledare uppdaterade? Vi ser till att de själva håller sig ajour, och är tillräckligt flexibla. Vi kan inte byta ut allihop varje gång någonting förändras. Kan vi dock bygga in tillräckligt med flexibilitet och nyfikenhet i våra ledare kommer de alltid att vara moderna.

Vill du veta mer om hur Thomas Erikson och hans team arbetar med att utveckla ledarskap?