Omgiven av narcissister


Så hanterar du självälskare

Hur blir man narcissist? Kan man leva med en narcissist? Är du narcissist? Hur kan du utifrån din personlighetstyp hantera en narcissist när den dyker upp? Boken visar på narcissistiska beteenden och pekar på dess följder – för var och en av oss och för samhället i stort. Och vardagsnarcissismen tycks breda ut sig. Är det möjligen så att vi nått en gräns för hur mycket självcentrering som är bra för oss? Att den individualistiska normen leder till förödande egoism?

Omgiven av narcissister

Internationella utgåvor

Omgiven av narcissister översätts och ges ut på följande språk.

English (UK)

English (US)

Finnish

Polish